Mobi
+
anordning [²An:å:r+dni@] subst.
(anordning, anordningen, anordningar)
arrangemang; apparat
pajisje
(mjet, aparat)
Exempel
 • en teknisk anordningnjë aparat teknik, një pajisje teknike
Sammansättningar
 • säkerhetsanordningaparat sigurimi
sele [²sE:le] subst.
(sele, selen, selar, sel|donet)
anordning med remmar (för dragdjur)
pajimet e kalit
(takëm i kalit)
Uttryck
 • vara i selen ("arbeta (hårt)")punoj shumë, më del shpirti në punë
Sammansättningar
 • säkerhetsselerrip sigurimi
 • sel|don sel|donetpajimet e kalit
 • barnselekapistër fëmije, rrip sigurie për fëmijët
säkerhet [²sÄ:kerhe:t] subst.
(säkerhet, säkerheten, säkerhets|åtgärden)
tillstånd som inte innebär fara
siguri
Exempel
 • sätta sig i säkerhetjam në një vend të sigurt
 • ökad säkerhet i trafikenrritje e sigurisë në trafik
Sammansättningar
 • flygsäkerhetsiguri në transportin ajror
 • säkerhetsbestämmelsedispozita të sigurisë
 • säkerhets|åtgärd säkerhets|åtgärdenmasë sigurie
säkerhets|bälte [²sÄ:kerhe:tsbel:te] subst.
(säkerhets|bälte, säkerhetsbältet, säkerhetsbälten, säkerhetsbältena)
anordning i bilar och flygplan som håller fast resenärerna
rrip sigurimi
((në makinë apo avion))
Extra
säkerhetskopia [²sÄ:kerhe:tskopi:a el. ²resärvkopi:a] subst.
(säkerhetskopia, säkerhetskopian, säkerhetskopior)
kopia av fil el. andra data som sparas för att användas om originalet blir förstört
Variantform: reserv|kopia
kopje sigurie
(kopje rezervë e një dokumenti kompjuterik)
säkerhets|nål [²sÄ:kerhe:tsnå:l] subst.
(säkerhets|nål, säkerhetsnålen, säkerhetsnålar)
nål med fastlåsningsanordning
paramanë
Extra
säkerhets|polis [²sÄ:kerhe:tspoli:s] subst.
(säkerhets|polis, säkerhetspolisen)
polis som ska vaka över en stats säkerhet
polici e sigurimit të shtetit
(shërbim policor i sigurimit të shtetit)
säkerhets|risk [²sä:kerhE:tsris:k] subst.
(säkerhets|risk, säkerhetsrisken, säkerhetsrisker)
person eller omständighet som tros vara en fara för ett lands säkerhet
rrezik për sigurimin e shtetit
(person a rrethanë që konsiderohet e rrezikshme për sigurinë e një shteti)
ventil [ventI:l] subst.
(ventil, ventilen, ventiler)
anordning som reglerar mängden av luft el. vätska (i en ledning e dyl); vädringslucka
ventil
(pipth, valvul)
Sammansättningar
 • cykelventilpipth i kamerdares së biçikletës
 • säkerhetsventilpipth i sigurimit, ventil i sigurimit