Mobi
+
anfall [²An:fal:] subst.
(anfall, anfallet, anfall, anfallen)
utbrott av sjukdom eller sinnesrörelse
goditje, krizë
(shpërthim i një sëmundjeje ose shqetësim psikik)
Exempel
  • få ett anfallpësoj një goditje
Sammansättningar
  • gallstensanfallkrizë e gurëve të tëmblit
  • raserianfalltërbim, furi
raseri [ra:serI:] subst.
(raseri, raseriet, raseri|anfallet)
våldsam ilska
zemërim ("si prapashtesë e fj. të përbëra edhe "mani, huq"")
(tërbim, furi, mëri, mllef)
Exempel
  • blint raserizemërim i verbër
Sammansättningar
  • blankettraserimani formularësh, burokratizëm i shfrenuar, formalitete të tepërta burokratike
  • raseri|anfall raseri|anfalletsulm i tërbuar