Mobi
+
anmärkning [²An:mär:kni@] subst.
(anmärkning, anmärkningen, anmärkningar)
påpekande, förklaring
shënim
(vërejtje, kritikë, shpjegim)
Exempel
  • författaren säger i en anmärkning (att)shkrimtari në një shënim (artikull të shkurtër) thotë (se)...
Sammansättningar
  • randanmärkningshënim i bërë në anë të faqes (së një libri)