Mobi
+
rand [ran:d] subst.
(rand, randen, ränder)
kant, bård; streck, linje, strimma
anë
(skaj, kënd, zgrip, buzë, vijë)
Exempel
  • fylla ett glas till randenmbush një gotë plot e përplot, mbush një gotë deri në buzë
  • ett tyg med blå rändernjë copë pëlhure me vija blu
anmärkning [²An:mär:kni@] subst.
(anmärkning, anmärkningen, anmärkningar)
påpekande, förklaring
shënim
(vërejtje, kritikë, shpjegim)
Exempel
  • författaren säger i en anmärkning (att)shkrimtari në një shënim (artikull të shkurtër) thotë (se)...
Sammansättningar
  • randanmärkningshënim i bërë në anë të faqes (së një libri)