Mobi
+
skrivelse [²skrI:velse] subst.
(skrivelse, skrivelsen, skrivelser)
skriftlig handling (från eller till myndighet); meddelande; brev
shkresë
(letër, njoftim, dokument zyrtar)
Exempel
  • villaägarna kräver i en skrivelse att kommunen skall åtgärda bullret från motorvägenpronarët e vilave u kërkojnë autoriteteve komunale me anë të një shkrese të marrin masa për mënjanimin e zhurmave nga rruga automobilistike
Sammansättningar
  • protestskrivelseprotestë me shkrim