Mobi
+
protest [protEs:t] subst.
(protest, protesten, protester, protest|aktionen)
invändning, oppositionsyttring
protestë
(kundërshtim)
Exempel
 • vi strejkar i protest mot företagets lönepolitikne jemi në grevë për të protestuar kundër politikës së ndërmarrjes lidhur me pagat
 • (göra något) under protest(bëj diçka) duke protestuar
Sammansättningar
 • protest|aktion protest|aktionenaksion proteste
aktion [ak$O:n] subst.
(aktion, aktionen, aktioner, aktions|gruppen, aktions|radien)
handling, verksamhet
veprim
(aksion, aktivitet)
Exempel
 • gå till aktioni përvishem punës, nis të veproj, hidhem në veprim
 • i full aktionnë veprim të plotë
 • starta en aktion (mot kärnkraft)nis një aksion (kundër energjisë bërthamore)
Sammansättningar
 • aktions|grupp aktions|gruppengrup veprimi
 • aktions|radie aktions|radienrreze veprimi
 • protestaktionaksion proteste
skrivelse [²skrI:velse] subst.
(skrivelse, skrivelsen, skrivelser)
skriftlig handling (från eller till myndighet); meddelande; brev
shkresë
(letër, njoftim, dokument zyrtar)
Exempel
 • villaägarna kräver i en skrivelse att kommunen skall åtgärda bullret från motorvägenpronarët e vilave u kërkojnë autoriteteve komunale me anë të një shkrese të marrin masa për mënjanimin e zhurmave nga rruga automobilistike
Sammansättningar
 • protestskrivelseprotestë me shkrim