Mobi
+
anlag [²An:la:g] subst.
(anlag, anlaget, anlag, anlagen, anlags|prövningen)
fallenhet, disposition
prirje
(talent, dhunti, tendencë)
Exempel
 • konstnärliga anlagprirje artistike
 • anlag för fetmaprirje për t'u shëndoshur
Sammansättningar
 • arvsanlagprirje të trashëguara
 • anlags|prövning anlags|prövningenprovë (test) aftësie
arbets|prövning [²Ar:be:tsprö:vni@] subst.
(arbets|prövning, arbetsprövningen)
rehabiliteringsåtgärd för handikappade och vissa övriga arbetssökande som går ut på att man försöker kartlägga deras intressen, anlag och arbetsförmåga för att hjälpa dem ut i arbetslivet
provim për dëshmi aftësie
(masë që ndërmerret për të provuar rehabilitimin e invalidëve apo edhe për kategori të tjera punëkërkuesish, në përpjekje për të identifikuar interesat, prirjet dhe aftësinë e tyre për punë, me qëllim që këta të fundit të mund të gjejnë mbështetje në tregun e punës)
behov [behO:v] subst.
(behov, behovet, behov, behoven, behovs|prövningen)
något man måste ha, nödvändighet
<behov (av x/att +INF)>
nevojë
(hall, zor)
Exempel
 • vara i behov av vårdkam nevojë për mjekim
 • han har behov av att höra andras åsikterai ka nevojë të dëgjojë mendimet e të tjerëve
Uttryck
 • uträtta sina behov ("gå på toaletten")kryej nevojat ("shkoj në banjë")
Sammansättningar
 • personalbehovnevojat e personelit
 • behovs|prövning behovs|prövningenverifikim i gjendjes-nevojtare (për të marrë ndihmë sociale)
behovs|prövning [²behO:vsprö:vni@] subst.
(behovs|prövning, behovsprövningen)
undersökning, d v s en allsidig prövning, som myndigheterna gör för att få veta om det finns skäl att betala en viss social förmån till någon (på sociala grunder)
(verifikim i gjendjes-nevojtare (për të marrë ndihmë sociale))
hinders|prövning [²hIn:der+sprö:vni@] subst.
(hinders|prövning, hindersprövningen)
den prövning som görs (hos skattemyndighet eller allmän försäkringskassa) före en vigsel för att ta reda på om det finns hinder mot äktenskapet
(verifikim nëse ekzistojnë pengesa për një martesë)
prövning [²prÖ:vni@] subst.
(prövning, prövningen, prövningar)
undersökning
shqyrtim, hetim
Exempel
 • prövning i en domstolhetim në një gjyq
prövning [²prÖ:vni@] subst.
(prövning, prövningen, prövningar)
psykisk påfrestning
ngarkesë emocionale
Exempel
 • ett liv fyllt av prövningarnjë jetë plot me ngarkesa emocionale