Mobi
+
apport [apÅr+t:] subst.
(apport, apporten)
det att hämta och bära fram i munnen (om hund)
(të sjellët dhe të mbajturit me gojë të diçkaje (nga qeni))
port [po:r+t el. por+t:] subst.
(port, porten, portar, port|vakten)
ingång (genom mur etc)
derë
(portë)
Exempel
  • stå i porten och prataqëndroj tek porta dhe flas
Uttryck
  • köra på porten ("visa ut")përzë dikë, i tregoj dikujt derën
Sammansättningar
  • port|vakt port|vaktenportier, rojë e portës
  • port|telefontelefon tek porta e shtëpisë
Extra
port [por+t:] subst.
(port, porten, portar)
kraftig dörr
portë e madhe
Exempel
  • porten är låst på kvällenporta mbyllet në mbrëmje