Mobi
+
politisk [polI:tisk] adj.
(politisk, politiskt, politiska)
som rör politik
politik, -e
(që i përket politikës)
Exempel
 • de politiska partiernapartitë politike
allmän [²Al:men:] adj.
(allmän, allmänt, allmänna)
som delas av el. gäller alla, generell
përditsh/ëm (i), -me (e)
(universal, -e, përbashkët (i,e))
Exempel
 • allmän försäkringsigurim i përgjithshëm
 • allmän kurs (i engelska)kurs i përgjithshëm (ang.)
 • allmän värnpliktdetyrimi i përgjithshëm ushtarak
 • den allmänna opinionenopinion i përgjithshëm, opinion publik
 • allmänna valzgjedhje të përgjithshme
 • allmänna (väderleks)utsikter för tisdagenparashikimi i përgjithshëm i motit për ditën e martë
 • av allmänt intresseme interes të përbashkët
Sammansättningar
 • allmän|läkaremjek i përgjithshëm
 • allmän|mänsklignjerëzor, -e, njerëzish/ëm (i), -me (e)
 • allmän|politiskme interes të përgjithshëm politik
kosmopolitisk [kåsmopolItisk] adj.
(kosmopolitisk, kosmopolitiskt, kosmopolitiska)
internationell
kosmopolitik, -e
(ndërkombëtar, -e)
social [sosiA:l] adj.
(social, socialt, sociala, social|politiken, social|utgiften)
som rör samhällets omvårdnad för den enskilde
shoqëror, -e
(social, -e)
Exempel
 • sociala reformerreformë shoqërore, reformë sociale
Sammansättningar
 • social|politik social|politikenpolitikë sociale
 • social|utgift social|utgiftenshpenzime sociale
 • social|politisksocial-politik, -e