Mobi
+
spel [spe:l] subst.
(spel, spelet, spel, spelen)
musik på instrument
ekzekutim ("në fjalë të përbëra edhe "instrument"")
Sammansättningar
  • pianospelinterpretim në piano, ekzekutim me piano
  • dragspelfizarmonikë