Mobi
+
person|akt [²pär+sO:nak:t] subst.
(person|akt, personakten, personakter)
samling dokument om en person
dokumentacion personal
(dosje personale)
akt [ak:t] subst.
(akt, akten, akter)
dokument
akt
(dokument)
Sammansättningar
  • personaktdokument personal