Mobi
+
park [par:k] subst.
(park, parken, parker, park|soffan)
område för rekreation med gräs och träd
park
Sammansättningar
 • stadsparkpark i qytetit
 • folkparkpark zbavitës për njerëzit
 • nationalparkpark kombëtar
 • park|soffa park|soffanstol e parkut
Extra
park [par:k] subst.
(park, parken, parker)
uppsätting (av fordon, maskiner o dyl)
park
((automjetesh, makinash))
Sammansättningar
 • vagnparkpark automjetesh
 • maskinparkpark makinash
anläggning [²An:leg:ni@] subst.
(anläggning, anläggningen, anläggningar)
byggnad, inrättning
objekt ("shpesh për fabrika por edhe për parqe etj.")
(ngrehinë, ndërtesë)
Exempel
 • bygga en anläggning för pappersproduktionndërtoj një uzinë për prodhimin e letrës
 • militära anläggningarreparte ushtarake
Sammansättningar
 • parkanläggningpark
 • idrottsanläggninginstitucion sportiv
bänk [be@:k] subst.
(bänk, bänken, bänkar)
sittmöbel med plats för flera människor bredvid varandra
bankë
(fron, stol, rradhë, rresht)
Exempel
 • första bänk på teaternradhë e parë në teatër
Sammansättningar
 • parkbänkulëse e parkut, stoli i parkut
Extra
djur [ju:r] subst.
(djur, djuret, djur, djuren, djur|plågeriet, djur|parken)
levande varelse som inte är en växt (el. människa)
shtazë, kafshë
Exempel
 • vilda djurkafshë të egra
 • tama djurkafshë të zbutura
Sammansättningar
 • däggdjurgjitarë, sisorë
 • husdjurkafshë shtëpiake
 • djur|plågeri djur|plågerietcfilitje shtazësh, mundim kafshësh
 • djur|park djur|parkenkopsht zoologjik
 • djur|försökeksperiment me kafshë
 • djur|sjukhusstacion veterinar
folk|park [²fÅl:kpar:k] subst.
(folk|park, folkparken, folkparker)
friluftsanläggning för olika aktiviteter, t ex teater, musik, (sällskaps)dans
park popullor
(park për organizimin e aktiviteteve të ndryshme popullore si teatër, koncerte muzikore, vallëzim)
krono- [²krO:no-] förled
(krono-, krono|parken)
som tillhör eller avser Kronan
mbretëror
(shtetëror)
Sammansättningar
 • krono|park krono|parkenpark mbretëror, park në mbrojtje të shtetit
maskin|park [²ma$I:npar:k] subst.
(maskin|park, maskinparken, maskinparker)
uppsättning el. samling av maskiner
park i makinave
(uzinë, fabrikë)
national|park [²nat$onA:lpar:k] subst.
(national|park, nationalparken, nationalparker)
stort markområde som ägs av staten och som reserveras för naturvård och friluftsliv
park kombëtar
(hapësira të mëdha me livadhe e pyje që janë pronë e shtetit)