Mobi
+
ark [ar:k] subst.
(ark, arket, ark, arken)
pappersblad
tabak
(fletë letre)
Sammansättningar
 • pappersarktabak letre
avfall [²A:vfal:] subst.
(avfall, avfallet, avfalls|produkten)
rester, oönskade sopor
mbeturina
(hedhurina, lëmishte, plehra)
Exempel
 • samla avfall i sopsäckarmbledh mbeturinat në thasët e plehrave
 • radioaktivt avfallmbeturina radioaktive
Sammansättningar
 • hushållsavfallhedhurina shtëpie
 • pappersavfallmbeturina letre
 • atomavfallmbeturina lëndësh atomike
 • avfalls|produkt avfalls|produktenprodukt mbeturinash
bruk [bru:k] subst.
(bruk, bruket, bruk, bruken, bruks|miljön)
industri, verk
uzinë
(fabrikë, industri)
Exempel
 • Fagersta brukuzinë në Fagersta
Sammansättningar
 • bruks|miljö bruks|miljönambient industrial
 • pappersbrukfabrikë e letrës
format [fårmA:t] subst.
(format, formatet, format, formaten)
storlek och form
format
(përmasat e një botimi)
Sammansättningar
 • pappersformatformat i letrës
hög [hö:g] subst.
(hög, högen, högar)
anhopning av saker el. material
grumbull ("edhe ligj. e përdit. për një grup njerëzish")
(pirg, stivë)
Exempel
 • en högnjë grumbull (një pirg)
 • hög med stenarnjë grumbull gurësh, një pirg me gurë
 • vi ville bli skådespelare hela högengjithë grupi dëshirojmë të bëhemi aktorë
Sammansättningar
 • sophögplehërishtë, grumbull hedhurinash, pirg plehrash
 • högaktningsfulltme nderime, me respekt
 • pappershöggrumbull letrash, pirg letrash
kasse [²kAs:e] subst.
(kasse, kassen, kassar)
bärpåse, väska
qese, trastë
Sammansättningar
 • papperskasseqese letre
Extra
klämma [²klEm:a] subst.
(klämma, klämman, klämmor)
redskap för att klämma ihop något
kapëse
(mbërtheckë)
Sammansättningar
 • pappersklämmakapëse letrash
korg [kår:j] subst.
(korg, korgen, korgar)
flätad behållare att bära saker i
shportë ("edhe për objekte që kanë ngjashmëri me një shportë")
(kosh)
Sammansättningar
 • svampkorgshportë kërpudhash
 • papperskorgkosh i letrave
Extra
kvarn [kva:r+n] subst.
(kvarn, kvarnen, kvarnar)
anläggning eller maskin för malning
mulli
Uttryck
 • få vatten på sin kvarn ("få ytterligare argument")çoj ujin në mullirin tim; përforcoj mendimin tim
Sammansättningar
 • vattenkvarnmulli me ujë
 • papperskvarnaparat burokratik, burokraci
 • kaffekvarnmulli kafeje
massa [²mAs:a] subst.
(massa, massan, massor, massa|fabriken, massa|veden)
substans
celulozë ("veçanërisht për prodhime gjysmë-fabrikate në industrinë e letrës")
Sammansättningar
 • pappersmassabrumë për letër
 • massa|fabrik massa|fabrikenfabrikë celuloze
 • massa|ved massa|vedendru për përpunim industrial, dru i butë për letër
merit [merI:t] subst.
(merit, meriten, meriter, merit|förteckningen)
(bevis på) utbildning el. erfarenhet som är till nytta när man söker en tjänst
meritë
(kualifikim, pikë krediti)
Exempel
 • erfarenhet av databehandling räknas som en meritpërvoja në përpunimin e të dhënave në kompjuter llogaritet si meritë (pikë krediti)
Sammansättningar
 • pappersmeritkualifikim i argumentuar, diplomë, dëshmi kualifikimi profesional
 • merit|förteckning merit|förteckningenlista e kualifikimeve dhe e përvojës në punë, dokument mbi kualifikimet shkollore dhe eksperiencën në punë
papper [²pAp:er] subst.
(papper, papperet, papper, papperna papperen, pappers|näsduken, pappers|industrin)
tunt plant material av växtfibrer
letër ("edhe për fletë letre të këtij materiali")
Sammansättningar
 • tidningspapperletër gazete, fletë gazete
 • toalettpapperletër higjienike
 • skrivmaskinspapperletër për makinë shkrimi, letër shkrimi
 • pappers|näsduk pappers|näsdukenshami hundësh prej letre
 • pappers|industri pappers|industrinindustri e letrës
 • pappers|kasseqese letre
Extra
pappers|bruk [²pAp:er+sbru:k] subst.
(pappers|bruk, pappersbruket, pappersbruk, pappersbruken)
fabrik som framställer papper
fabrikë letre
pappers|exercis [²pAp:er+seksär+si:s] subst.
(pappers|exercis, pappersexercisen)
onödig byråkratisk skriftväxling
(rutinë burokratike, burokraci)
pappers|korg [²pAp:er+skår:j] subst.
(pappers|korg, papperskorgen, papperskorgar)
korg för skräp
kosh letrash
pappers|kvarn [²pAp:er+skva:r+n] subst.
(pappers|kvarn, papperskvarnen)
(överdriven) byråkrati
burokraci
Exempel
 • papperskvarnen malburokracia bluan
pappers|massa [²pAp:er+smas:a] subst.
(pappers|massa, pappersmassan)
råvara för framställning av papper
brumë letre
(lëndë e parë për prodhimin e letrës)
pappers|tiger [²pAp:er+sti:ger] subst.
(pappers|tiger, papperstigern, papperstigrar)
något som ser farligt ut utan att vara det
tigër prej letre
påse [²pÅ:se] subst.
(påse, påsen, påsar, pås|lakanet)
liten behållare för förvaring och transport
qese ("prej letre, plastike etj.")
Uttryck
 • ha rent mjöl i påsen ("ha ärliga avsikter")nuk kam asgjë për të fshehur, kam qëllime të pastra (të ndershme)
 • slå sina påsar ihop ("gifta sig, flytta ihop")lidhem me dikë ("martohem")
Sammansättningar
 • plastpåseqese plastmasi
 • papperspåseqese letre
 • karamellpåseqese për karamele
 • pås|lakan pås|lakanetkëllëf jorgani, çarçaf jorgani në formë këllëfi
Extra
remsa [²rEm:sa] subst.
(remsa, remsan, remsor)
smalt band
rrip
(shirit)
Sammansättningar
 • tygremsashirit, kordele, fjongo
 • kustremsabuzë deti
 • pappersremsashirit letre
rulle [²rUl:e] subst.
(rulle, rullen, rullar)
cylinder som något rullas kring
rul ("në ligj. e përdit. "film"")
(rrotkë, bobinë)
Uttryck
 • full rulle ("full fart, hög stämning")shpejt, pa vonesë
Sammansättningar
 • trådrullerrotkë peri
 • filmrullebobinë filmi
 • pappersrullerole letre
servett [servEt:] subst.
(servett, servetten, servetter)
duk att torka mun och händer med efter mat
pecetë
Sammansättningar
 • pappersservettpecetë letre
 • linneservettpece higjenike
Extra
snöre [²snÖ:re] subst.
(snöre, snöret, snören, snörena)
smalt band eller garn att binda (fast) saker med
spango
(gjalmë, fill i trashë)
Exempel
 • slå ett snöre om paketetlidh pakon me spango
Sammansättningar
 • papperssnörespango letre
sort [sår+t:] subst.
(sort, sorten, sorter)
slag, typ
lloj
(tip, gjini, farë, soj)
Exempel
 • äpplen av bästa sortmollë nga lloji më i mirë
 • olika sorters musikmuzikë e llojeve të ndryshme
 • en sorts trummanjë lloj daulleje
Sammansättningar
 • papperssortlloj letre