Mobi
+
organ [årgA:n] subst.
(organ, organet, organ, organen)
kroppsdel el. växtdel som tjänar ett speciellt syfte
organ
(pjesë e trupit të qenieve të gjalla ose pjesë e bimëve)
Exempel
  • inre organorganet e brendshme
  • livsviktiga organorgane jetike
Sammansättningar
  • matsmältningsorganorgan i aparatit tretës
  • talorganorgan i të folurit
organ [årgA:n] subst.
(organ, organet, organ, organen)
(offentlig) institution med särskilda uppgifter
institucion ("edhe për gazetë")
(organ, trup, organizatë a forum që kryen detyra të veçanta)
Exempel
  • fackliga organorgane sindikale
  • internationella organorgane ndërkombëtare
andnings|organ [²An:dni@sårga:n] subst.
(andnings|organ, andningsorganet, andningsorgan, andningsorganen)
lungor
mushkëritë
(organet e frymëmarrjes)
Extra
köns|organ [²cÖ:nsårga:n] subst.
(köns|organ, könsorganet, könsorgan, könsorganen)
de (yttre och inre) kroppsdelar hos kvinna och man som används för fortplantning
organ seksual
(organ gjinor tek femra dhe mashkulli)
Extra