Mobi
+
opera [(²)O:pera] subst.
(opera, operan, operor, opera|huset)
musikalisk teater
oper/e, -a ("si vepër artistike dhe si ndërtesë")
Exempel
 • gå på operanshkoj në operë
Sammansättningar
 • opera|hus opera|husetpallat i operës
aria [A:rja] subst.
(aria, arian, arior)
solosång i opera
arie
(pjesë e një opere ose operete)
Sammansättningar
 • operaariaarie opere
föreställning [²fÖ:restel:ni@] subst.
(föreställning, föreställningen, föreställningar)
framförande på scen
shfaqje
(koncert)
Exempel
 • en professionell föreställningnjë shfaqje profesionale
Sammansättningar
 • operaföreställningkoncert operistik
 • skolföreställningshfaqje e shkollës
scen [se:n] subst.
(scen, scenen, scener, scen|artisten)
den del av en teater där skådespelarna visar sig, estrad
skenë ("edhe për një pjesë të shkurtër të pjesës teatrale; fig. "ngjarje dramatike"")
(pjesë e ngritur e teatrit ku luajnë aktorët, teatër, estradë)
Exempel
 • stadsteaterns scenskenë e teatrit të qytetit
 • sista scenenskenë e fundit, pjesë e fundit (e dramës)
 • hon kom ihåg en scen från sin barndomasaj iu kujtua një skenë (ngjarje) nga fëmijëria e vet
Uttryck
 • ställa till en scen ("bråka")bëj një skenë, bëj një sherr
Sammansättningar
 • operascenskenë e operës
 • kärleksscenskenë dashurie
 • scen|artist scen|artistenartist skene
 • scen|arbetarepunëtor skene