Mobi
+
omfattande [²Åm:fat:ande] adj.
(omfattande)
stor, betydande
gjerë (i,e), madh (i), nadhe (e)
Exempel
 • omfattande skadordëme të mëdha
 • en omfattande undersökningnjë hulumtim i gjerë, një studim i madh
all [al:] pron.
(all, allt, alla)
hela (mängden av)
Användning: oböjligt, kollektivt
gjithë
(tërë, krejt)
Exempel
 • all mjölkeni gjithë qumështi
 • allt brödet(e) gjithë buka
Uttryck
 • för all framtid ("alltid i framtiden")përgjithmonë, sa të jetë jeta
 • för all del ("ingenting att tacka för")s'ka përse! me nder qofsh!
 • (ha) all ("stor") anledning attkam përse të.., kam arsye të...
 • med all rätt ("helt riktigt")me plotë të drejtë, me të drejtë të plotë
 • med all säkerhet (el. sannolikhet) ("(nästan) helt säkert")
 • vad i all världen? ("vad betyder det här?")si dreqin? si të shkretën? çfarë dreqin ? ("ç' do të thotë kjo?")
 • vad i all sin dar? ("vad betyder det här?")si dreqin? si të shkretën? çfarë dreqin ? ("ç'do të thotë kjo?")
Sammansättningar
 • all|omfattandegjithëpërfshirës, -e
 • all|vetaregjeni, i gjithëdijshëm, universal
 • all|ätare1 që ha gjithçka, 2. që lexon mbarë, që lexon çdo lloj libri