Mobi
+
allmän|nyttig [²Al:menyt:ig] adj.
(allmän|nyttig, allmännyttigt, allmännyttiga)
nyttig el. förmånlig för allmänheten
me leverdi të përgjithshme
Exempel
  • allmännyttiga bostadsföretagndërmarrje strehimi me leverdi
mat|nyttig [²mA:tnyt:ig] adj.
(mat|nyttig, matnyttigt, matnyttiga)
användbar, som kan ge utbyte
dobish/ëm (i), -me (e)
(vyer (i,e), me vlerë)
Exempel
  • matnyttiga kunskapernjohuri të dobishme (të vyera)
nyttig [²nYt:ig] adj.
(nyttig, nyttigt, nyttiga)
som man har nytta av
dobish/ëm (i), -me (e) ("në kuptim të përgjithshëm "pozitiv, -e"")
(me leverdi, vlefsh/ëm (i), -me (e), shëndetsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • en nyttig påminnelsenjë vërejtje e dobishme
  • det är inte nyttigt att rökanuk është mirë (e shëndetshme) të pish duhan