Mobi
+
nog [no:g] adv.
(nog)
tillräckligt
Användning: står vanligen efter sitt huvudord
mjaft
(mjaftueshëm, goxha)
Exempel
  • du är gammal nog att veta bättreti je në moshë të gjykosh më mirë (se ç'bën)
  • nu får det vara nogtashmë është e mjaftueshme
  • inte nog med att hon är vacker, hon är intelligent ocksåjo vetëm që është e bukur, por edhe intelegjente
  • nog så oftamjaft shpesh, sado shpesh (që të vijë)
Uttryck
  • konstigt nog ("fastän det är(var) konstigt")mjaft i habitshëm, mjaft i çuditshëm, për çudi
  • nära nog ("nästan")për pak, gati, thuajse, pothuajse
  • snart nog ("tillräckligt snart")mjaft shpejt, gati, së shpejti
nog [no:g] adv.
(nog)
antagligen, troligen
Användning: satsadverb
ndoshta ("edhe si fjalë bindëse "sigurisht, patjetër"")
(me gjasë, ka të ngjarë, mendohet që)
Exempel
  • det blir nog regn i morgonme siguri, nesër do të kemi shi
  • nog är det ett konstigt beslut alltidky është, pa dyshim, një vendim i çuditshëm
alltnog [altnO:g] adv.
(alltnog)
nog om detta
shkurt ("shprehje përmbledhëse gjatë një bisede ose një dokumenti të shkruar, në momentin kur fillojmë në diçka të re")
(me pak fjalë, sidoqoftë)