Mobi
+
skylt [$yl:t] subst.
(skylt, skylten, skyltar)
plakat, tavla
tabelë
(pllakë, pllakëz)
Sammansättningar
  • namnskyltpllakë (tabelë) me emrin e (dikujt)
  • varningsskylttabelë paralajmërimi (që paralajmëron për diçka)
Extra