Mobi
+
akut|mottagning [²akU:tmo:ta:gni@] subst.
(akut|mottagning, akutmottagningen, akutmottagningar)
sjukhusmottagning för patienter som behöver snabb hjälp, t ex personer som råkat ut för olycksfall
urgjenca
(repart i ndihmës së shpejtë për pacientë që kanë pësuar p.sh. një aksident)
distrikts|läkare [²distrIk:tslä:kare] subst.
läkare [²lÄ:kare] subst.
(läkare, läkaren, läkare, läkarna, läkar|mottagningen, läkar|undersökningen)
person som har till yrke att bota sjukdomar, doktor
mjek, doktor
Exempel
  • söka läkarekërkoj doktorin (mjekun)
Sammansättningar
  • överläkarekryemjek-u
  • läkar|mottagning läkar|mottagningenambulanc/ë-a, klinikë mjekësore
  • läkar|undersökning läkar|undersökningenkontroll mjekësor
Extra
mottagning [²mO:ta:gni@] subst.
(mottagning, mottagningen, mottagningar)
besökstid (hos läkare)
pritje ("edhe për lokalin")
(orar vizite tek mjeku; sallë pritjeje, paradhomë (tek mjeku))
Exempel
  • mottagningen öppnar kl 8pritja fillon në orën tetë
Sammansättningar
  • läkarmottagningambulancë, klinikë mjekësore