Mobi
+
arbets|marknad [²Ar:be:tsmar:knad] subst.
(arbets|marknad, arbetsmarknaden, arbetsmarknader, arbetsmarknads|ministern, arbetsmarknads|politiken, arbetsmarknads|utbildningen)
(område för) utbud och efterfrågan på arbetskraft
tregu i punës
Exempel
 • arbetsmarknadens parterpalë në tregun e punës
 • på arbetsmarknadennë tregun e punës
Sammansättningar
 • arbetsmarknads|minister arbetsmarknads|ministernministër i punës
 • arbetsmarknads|politik arbetsmarknads|politikenpolitikë e tregut të punës
 • arbetsmarknads|utbildning arbetsmarknads|utbildningenkualifikim profesional
budget [bUd:jet] subst.
(budget, budgeten, budgeter budgetar, budget|ministern)
beräkning av kommande inkomster och utgifter
buxhet
Exempel
 • årets budget var rekordstorbuxheti vjetor ishte shumë i madh
Sammansättningar
 • krisbudgetbuxhet (për momente) krize
 • budget|minister budget|ministernministër i buxhetit
 • budget|propositionprojekt-buxhet
justitie- [²justI:tsie-] förled
(justitie-, justitie|ministern)
som gäller rättsväsendet
drejtësisë (i)
(juridik, -e, ligjit (i), ligjor, -e)
Sammansättningar
 • justitie|minister justitie|ministernministër i drejtësisë
minister [minIs:ter] subst.
(minister, ministern, ministrar, minister|posten)
statsråd, medlem av regeringen
ministër
(anëtar i kabinetit qeveritar)
Sammansättningar
 • utrikesministerMinistri i Punëve të Jashtme
 • minister|post minister|postenpost ministerial, posti i ministrit
premiär|minister [²premiÄ:rminis:ter] subst.
(premiär|minister, premiärministern, premiärministrar)
regeringschef
kryeministër ("në disa shtete ndryshe nga Suedia")
(kryetar i qeverisë)
social|minister [²sosiA:lminis:ter] subst.
(social|minister, socialministern, socialministrar)
chef för socialdepartementet
ministër i çështjeve sociale
utrikes [²U:tri:kes] adj.
(utrikes, utrikes|ministern, utrikespolitiken)
som avser utlandet
Användning: oböjligt
jasht/ëm (i), -me (e)
Sammansättningar
 • utrikes|minister utrikes|ministernministër i Punëve të Jashtme
 • utrikes|politik utrikespolitikenpolitikë e jashtme