Mobi
+
mening [²mE:ni@] subst.
(mening, meningen, meningar, menings|utbytet)
åsikt, uppfattning
mendim-i
(pikëpamje, ide)
Exempel
 • enligt min meningsipas mendimit tim
Sammansättningar
 • folkmeningmendim i përgjithshëm
 • menings|utbyte menings|utbytetkëmbim mendimesh
mening [²mE:ni@] subst.
(mening, meningen, meningar, menings|fullt)
betydelse
domethënie
(kuptim)
Exempel
 • i egentlig meningnë kuptimin e vërtetë
 • i vid meningnë kuptim të gjerë
Sammansättningar
 • undermeningkuptim i fshehtë, nënkuptim
 • menings|full menings|fulltkuptimplotë, domethënës, -e
mening [²mE:ni@] subst.
(mening, meningen, meningar)
avsikt, syfte
qëllim
(synim)
Exempel
 • det var inte min mening att såra digs'kisha për qëllim të të lëndoja (prekja)
 • meningen är att hela området ska bebyggassynimi është popullim i gjithë zonës
Sammansättningar
 • välmeningqëllim i mirë
mening [²mE:ni@] subst.
(mening, meningen, meningar)
en eller flera satser som uttrycker en tanke (och som i skrift brukar avslutas med punkt)
fjali-a
Exempel
 • skriv korta meningar!shkruaj fjali të shkurtra!
andemening [²An:deme:ni@] subst.
(andemening, andemeningen, andemeningar)
den centrala innebörden i en text el. ett yttrande
thelb
(kuptim themelor, esencë)