Mobi
+
akt [ak:t] subst.
(akt, akten, akter)
del av en teaterpjäs
akt
(pjesë e një vepre teatrale)
Exempel
  • hjälten dör i sista aktenprotagonisti vdes në aktin e fundit
Sammansättningar
  • mellanaktpauzë, pushim (midis dy akteve të një pjese teatrale)