Mobi
+
mask [mas:k] subst.
(mask, masken, maskar)
ryggradslöst djur av gruppen Vermes (särskilt den typ som håller till i jorden)
krimb
(skrajë, karrem)
Sammansättningar
 • daggmaskskrajë, krimb toke, karrem
 • lysmasklarvë xixillonje, larvë ndriçuese
mask [mas:k] subst.
(mask, masken, masker)
förklädnad för ansiktet
maskë ("fig. për maskë për të fshehur mendimet")
((për të mos u njohur nga të tjerët))
Exempel
 • hans cynism är bara en maskcinizmi i tij është vetëm një maskë
Sammansättningar
 • ansiktsmaskmaskë fytyre
mask [mas:k] subst.
(mask, masken, masker)
ansiktsskydd
Användning: mest i sms
maskë
(kundërgaz, maskë oksigjeni)
Sammansättningar
 • gasmaskmaskë, kundërgaz
ansikte [²An:sik:te] subst.
(ansikte, ansiktet, ansikten, ansiktena, ansikts|uttrycket)
framsidan av huvudet
fytyrë
(faqe, çehre)
Uttryck
 • (stå) ansikte mot ansikte ("mittemot, omedelbart inför")(qëndroj) ballë për ballë (sy më sy)
 • (betrakta något som) ett slag i ansiktet("utmaning, grov förolämpning")(konsideroj diçka si) një shuplakë në fytyrë ("si qortim, sharje")
 • bekanta ansikten ("kända personer")fytyra të njohura ("persona të njohur")
 • förlora, tappa ansiktet ("förlora sitt anseende")humbas famën ("humbas autoritetin")
Sammansättningar
 • ansikts|uttryck ansikts|uttrycketshprehje e fytyrës
 • stenansiktefytyrë pa shprehje (e ngurtë si guri)
 • ansikts|maskmaskë fytyre
dagg|mask [²dAg:mas:k] subst.
(dagg|mask, daggmasken, daggmaskar)
en mask som lever i jorden
krimb toke
Extra
gas|mask [²gA:smas:k] subst.
(gas|mask, gasmasken, gasmasker)
ansiktsmask till skydd mot (strids)gaser
maskë kundërgazi
(kundërgaz)
lat|mask [²lA:tmas:k] subst.
(lat|mask, latmasken, latmaskar)
lat person
përtac-i
(bjerraditës-i, dembel-i)
maskros [²mAs:kro:s] subst.
(maskros, maskrosen, maskrosor)
växten Taraxacum vulgare
luleradhiqe
(qumështore, lule dylli, bar tambël, lulequmështore)
Extra
pormask [²pO:rmas:k] subst.
(pormask, pormasken, pormaskar)
fettpropp i huden
nishan
((në lëkurë))