Mobi
+
affär [afÄ:r] subst.
(affär, affären, affärer, affärs|banken, affärs|förbindelsen, affärs|livet)
ekonomisk uppgörelse
marrëveshje ekonomike
(punë, biznes, veprimtari tregtare)
Exempel
 • göra en god affärbëj një punë të mirë
 • ha affärer med utlandetkam lidhje pune me jashtë
Sammansättningar
 • miljonaffärnjë punë (transaksion) që përfshin një vlerë disa milionëshe
 • affärs|bank affärs|bankenbankë tregtare
 • affärs|förbindelse affärs|förbindelsenlidhje tregtare, marrëdhënie pune
 • affärs|drivandeqë merret me biznes (tregti)
 • affärs|liv affärs|livetjetë tregtare, biznes
 • affärs|mässigpraktik, -e, efikas, -e, saktë (i,e)
amatör [amatÖ:r] subst.
(amatör, amatören, amatörer, amatör|idrotten)
person som sysslar med konst, idrott etc utan att ha sysselsättningen som yrke
amator
Sammansättningar
 • amatör|idrott amatör|idrottensport amator
 • amatör|mässigamator, -e
begrepp [begrEp:] subst.
(begrepp, begreppet, begrepp, begreppen, begrepps|förvirringen)
föreställning, uppfattning
koncept
(nocion, ide, përfytyrim, mendim, kuptim)
Exempel
 • begreppet "standard"koncepti "standard"
 • jag har inget begrepp om vad det kan kostanuk kam asnjë ide se sa mund të kushtojë kjo
Uttryck
 • stå i begrepp att ("just ha för avsikt att") resagati duke, në të (ikur)
Sammansättningar
 • begrepps|förvirring begrepps|förvirringenngatërrim nocionesh (idesh)
 • begrepps|mässiglogjik, -e, logjiksh/ëm (i), -me (e)
Extra
bild [bil:d] subst.
(bild, bilden, bilder, bild|konsten)
återgivning (av något) genom teckning, foto etc
fotografi ("fig. "paraqitje, pasqyrim"")
(pamje, imazh)
Exempel
 • ta bilderfotografoj (me aparat fotografik), bëj fotografi
 • ge en bild av sin situationjep një pasqyrë të gjendjes së vet
Sammansättningar
 • bild|konst bild|konstenart figurativ
 • gatubildskenë rruge
 • minnesbildimazh kujtese
 • närbildfotografim nga afër
 • bild|huggareskulptor
 • bild|konstnärpiktor
 • bild|materialilustrim, figurë, vizatim, skicë, pikturë
 • bild|mässigpiktoresk, -e, metaforik, -e
Extra
erfarenhet [²E:rfa:renhe:t el. ²Ä:-] subst.
(erfarenhet, erfarenheten, erfarenheter, erfarenhets|mässigt)
upplevelse; kunskap (genom egna upplevelser)
përvojë
(eksperiencë, përjetim)
Exempel
 • han hade tio års erfarenhet av jobbetai kishte dhjetë vjet përvojë pune
 • erfarenheterna från resan var mycket godapërvojat që përjetuam nga udhëtimi ishin shumë të mira
Sammansättningar
 • livserfarenhetpërvojë jete
 • erfarenhets|mässig erfarenhets|mässigtqë del nga përvoja
förnuft [för+nUf:t] subst.
(förnuft, förnuftet, förnufts|mässigt)
tankeförmåga, förstånd
arsye, mendje
(aftësi për të menduar, gjykim)
Exempel
 • sunt förnuftarsye e shëndoshë
Sammansättningar
 • förnufts|mässig förnufts|mässigtarsyesh/ëm (i), -me (e), logjiksh/ëm (i), -me (e)
marknads|mässig [²mAr:knadsmes:ig] adj.
(marknads|mässig, marknadsmässigt, marknadsmässiga)
som är acceptabel på marknaden
(i,e) pranuar nga tregu
Exempel
 • ett marknadsmässigt prisnjë çmim i pranuar nga tregu
utseende|mässig [²U:tse:ndemes:ig] adj.
(utseende|mässig, utseendemässigt, utseendemässiga)
som rör utseendet
në pamje, në dukje