Mobi
+
lunch [lun:$] subst.
(lunch, lunchen, luncher, lunch|rasten)
måltid mitt på dagen
drekë
(racion ngrënieje në mes të ditës)
Sammansättningar
 • lunch|rast lunch|rastenpushim i drekës
Extra
arbete [²Ar:be:te] subst.
(arbete, arbetet, arbeten, arbetena, arbets|dagen, arbets|fördelningen, arbets|förmågan, arbets|förtjänsten, arbets|gruppen, arbets|kamraten, arbets|ledaren, arbets|livet, arbets|miljön, arbets|takten, arbets|tiden, arbets|tillfället, arbets|uppgiften)
verksamhet, jobb
veprimtari
Exempel
 • dagligt arbeteveprimtari e përditshme
 • manuellt arbetepunë krahu, veprimtari fizike
 • fritt valt arbetepunë e zgjedhur vetë
 • vara i arbetejam në punë
 • olycksfall i arbetetaksident në punë
Sammansättningar
 • industriarbetepunë në sektorin industrial
 • hushållsarbetepunë shtëpiake
 • kroppsarbetepunë krahu (fizike)
 • arbets|dag arbets|dagenditë pune
 • arbets|fördelning arbets|fördelningenndarje e punës
 • arbets|förmåga arbets|förmåganaftësi për të punuar
 • arbets|förtjänst arbets|förtjänstenrrogë, pagë
 • arbets|grupp arbets|gruppengrup pune
 • arbets|kamrat arbets|kamratenshok pune
 • arbets|ledare arbets|ledarendrejtues pune
 • arbets|liv arbets|livetjetë e punës
 • arbets|miljö arbets|miljönmjedis i punës
 • arbets|takt arbets|taktenritëm i punës
 • arbets|tid arbets|tidenorari i punës
 • arbets|tillfälle arbets|tillfälletmundësi punësimi, vend pune
 • arbets|uppgift arbets|uppgiftendetyrë në punë, detyrë pune
 • arbets|konfliktmosmarrëveshje në punë, konflikt pune
 • arbetslivs|erfarenhetpërvojë në punë, përvojë pune
 • arbets|lunchdrekë pune
 • arbets|myrapunëtor i madh, bletë punëtore
 • arbets|narkomanfanatik pune, maniak për punë
 • arbets|rumdhomë pune
 • arbets|tvistmosmarrëveshje në punë, grindje në punë
bricka [²brIk:a] subst.
(bricka, brickan, brickor, brick|lunchen)
en slags skiva att bära mat etc på vid servering
tabaka
Sammansättningar
 • ostbrickatabaka me shumë lloje djathërash
 • brick|lunch brick|lunchensillë, vetëshërbim me tabaka
Extra
rast [ras:t] subst.
(rast, rasten, raster, rast|platsen)
kort paus (i ett arbetspass)
pushim i shkurtër
(pauzë)
Exempel
 • gå på rastbëj një pauzë
Sammansättningar
 • lunchrastpushim i drekës
 • kafferastnjë pushim i shkurtër sa për të pirë kafe
 • rast|plats rast|platsenvend pushimi, vend ndalimi, xhep (në anë të rrugës automobilistike)
restaurang [resta+orA@:] subst.
(restaurang, restaurangen, restauranger, restaurang|chefen)
(finare) matservering
restorant
Exempel
 • gå på restaurangshkoj në restorant
Sammansättningar
 • dansrestaurangrestorant me muzikë për vallëzim
 • lunchrestaurangrestorant drekimi
 • restaurang|chef restaurang|chefenshef restoranti
Extra