Mobi
+
lokal [lokA:l] adj.
(lokal, lokalt, lokala, lokal|avdelningen)
som är begränsad till en viss plats
lokal, -e
(kufizuar (i,e))
Motsatser: allmän, central
Exempel
  • lokal dimmamjegull lokale
  • lokala förhandlingarbisedime lokale (krahinore)
Sammansättningar
  • lokal|avdelning lokal|avdelningendegë lokale
  • lokal|radioradiostacion lokal
lokal [lokA:l] subst.
(lokal, lokalen, lokaler)
utrymme som används för kollektiv verksamhet
lokal
(ndërtesë, godinë, shtëpi)
Exempel
  • få nya lokalermarr lokale të reja
Sammansättningar
  • vallokalqendër votimi
  • samlingslokallokal mbledhjesh
arrest [arEs:t] subst.
(arrest, arresten, arrester, arrest|lokalen)
lokal där polisen låser in omhändertagna personer
arrest
(vend arresti, paraburgim)
Exempel
  • sitta i arrestjam në arrest; jam i paraburgosur
Sammansättningar
  • husarrestarrest shtëpie
  • arrest|lokal arrest|lokalenndërtesë ku mbahen të arrestuarit (të paraburgosurit)
lokal|bedövning [²lokA:lbedö:vni@] subst.
(lokal|bedövning, lokalbedövningen, lokalbedövningar)
medicinsk behandling för att bedöva en avgränsad kroppsdel
anestezi lokale
(anestezi e pjesshme)
lokal|radio [²lokA:lra:dio] subst.
(lokal|radio, lokalradion)
radiostation som sänder program inom ett begränsat område (normalt ett län)
radiostacion lokal
(radiostacion që transmeton programe radiofonike në një zonë të caktuar)
lokal|samtal [²lokA:lsam:ta:l] subst.
(lokal|samtal, lokalsamtalet, lokalsamtal, lokalsamtalen)
samtal inom ett begränsat område
biseda telefonike urbane
(biseda telefonike të brendshme (brenda një zone të caktuar))
Motsatser: rikssamtal
lokal|vårdare [²lokA:lvå:r+dare] subst.
(lokal|vårdare, lokalvårdaren, lokalvårdare, lokalvårdarna)
person som städar, städare
pastrues
(mirëmbajtës i pastërtisë)
val|lokal [²vA:loka:l] subst.
(val|lokal, vallokalen, vallokaler)
lokal (i ett valdistrikt) där man röstar
qendër votimi