Mobi
+
ljus [ju:s] adj.
(ljus, ljust, ljusa)
som är upplyst; som ger ifrån sig mycket ljus
ndritur (i,e) ("fig. "shpresëdhënës, -e"")
(shkëlqyer (i,e), qartë (i,e), hapur (i,e), çelët (i,e))
Motsatser: mörk
Exempel
 • mitt på ljusa dagennë mes të ditës
 • ljusa färgerngjyra të hapura (të çelta)
 • en ljus framtidnjë e ardhme e shkëlqyer
ljus [ju:s] subst.
(ljus, ljuset, ljus, ljusen, ljus|signalen)
det som gör att man kan se, sken
dritë ("edhe fig.")
(ndriçim)
Motsatser: mörker
Exempel
 • ljus och mörkerdritë dhe errësirë
Uttryck
 • kasta el. sprida ljus över något ("göra något begripligt")ndriçoj diçka (një rast), hedh dritën mbi diçka, sqaroj diçka
 • se dagens ljus ("födas")sheh dritën e ditës ("lind"), fillon ("agon")
Sammansättningar
 • dagsljusdritë e diellit
 • ljus|signal ljus|signalensinjal me dritë
ljus [ju:s] subst.
(ljus, ljuset, ljus, ljusen)
ljuskälla, belysning
dritë
Exempel
 • tänd ljuset!ndize dritën!
Sammansättningar
 • stearinljusdritë qiriri, qiri
advent [advEn:t] subst.
(advent, advents|kalendern, advents|ljuset, advents|ljusstaken)
de fyra veckorna före jul
kreshmët e vogla
(katër javët para Krishtlindjeve)
Sammansättningar
 • advents|kalender advents|kalendernkalendari i kreshmëve të vogla, i ilustruar me piktura të vogla për secilën ditë deri në Krishtlindje
 • advents|ljus advents|ljusetqiri për ditët e kreshmëve të vogla
 • advents|ljusstake advents|ljusstakenkurorë prej katër qirinjsh, që ndizen katër javë me radhë para krishtlindjeve, duke ndezur nga një qiri për çdo javë me radhë
dags|ljus [²dAk:sju:s] subst.
(dags|ljus, dagsljuset)
ljuset på dagen
dritë e diellit
Exempel
 • i dagsljusetnë dritën e diellit, në mes të ditës
dim|ljus [²dIm:ju:s] subst.
(dim|ljus, dimljuset, dimljus, dimljusen)
bilstrålkastare som används i dimma
(dritë automjeti që përdoret në mjegull)
dimma [²dIm:a] subst.
(dimma, dimman, dimmor, dim|banken)
moln i marknivå, dis, tjocka
mjegull
(lëpe (tis) mjegulle)
Sammansättningar
 • morgondimmamjegullë e mëngjesit
 • dim|bank dim|bankenmasë (shtëllungë) mjegulle, mjegullnajë
 • dim|ljusdritë automjeti për mjegull
Extra
el|ljus [²E:lju:s] subst.
(el|ljus, elljuset)
elektriskt ljus
dritë elektrike
Sammansättningar
 • elljus|spårpistë (vrapimi) e ndriçuar
glimt [glim:t] subst.
(glimt, glimten, glimtar)
skymt, blänk
vezullim ("edhe fig.")
(dritë e dobët, refleks)
Exempel
 • en glimt av hoppnjë shkëndijë shprese
Uttryck
 • glimten i ögat ("humor")shkëlqim në sy ("humor")
Sammansättningar
 • ljusglimtshkëndijë drite, rreze drite
halv|ljus [²hAl:vju:s] subst.
(halv|ljus, halvljuset, halvljus, halvljusen)
strålkastarljus som bländats av (för mötande trafik)
dritat e shkurtra
((të veturës))
hel|ljus [²hE:lju:s] subst.
(hel|ljus, helljuset, helljus, helljusen)
strålkastarljus på bil
(dritat e gjata tek makina)
ljus|huvud [²jU:shu:vud] subst.
(ljus|huvud, ljushuvudet, ljushuvud, ljushuvuden)
begåvad person
mendjendritur
(gjeni, njeri i talentuar)
Exempel
 • han är inget ljushuvudai nuk është gjeni
ljus|punkt [²jU:spu@:kt] subst.
(ljus|punkt, ljuspunkten, ljuspunkter)
anledning till glädje
pikë ndriçimi
Exempel
 • en ljuspunkt i tillvaronnjë moment i shkëlqyer në jetë
ljus|stake [²jU:sta:ke] subst.
(ljus|stake, ljusstaken, ljusstakar)
hållare för ljus
shandan
(qirimbajtëse)
Sammansättningar
 • adventsljusstakeshandan i kreshmëve të vogla
Extra
ljus|år [²jU:så:r] subst.
(ljus|år, ljusåret, ljusår, ljusåren)
den sträcka ljuset färdas på ett år
vit-dritë
((astr.))
Uttryck
 • ljusår från något ("mycket långt ifrån något")shumë larg nga diçka
neon|ljus [²neÅ:nju:s] subst.
(neon|ljus, neonljuset, neonljus, neonljusen)
ljus från lysrör som innehåller gasen neon
dritë neoni
(dritë nga gypa qelqi që përmbajnë gaz neoni)
ramp|ljus [²rAm:pju:s] subst.
signal [si@nA:l] subst.
(signal, signalen, signaler)
meddelande genom tecken (via ljud, ljus etc); tecken
sinjal
(shenjë)
Exempel
 • ge signaljap sinjal, sinjalizoj
 • nya signaler från regeringensinjale të reja nga qeveria
Sammansättningar
 • varningssignalsinjal paralajmërues
 • startsignalsinjal për nisje
 • ljussignalshenjë drite
stake [²stA:ke] subst.
(stake, staken, stakar)
hållare för stearinljus
shandan
Sammansättningar
 • tennstakeshandan i kallajisur
 • ljusstakeshandan qirinjsh
stearin [stearI:n] subst.
(stearin, stearinet stearinen, stearin|ljuset)
ett fett ämne som man gör ljus av
qiri
Sammansättningar
 • stearin|ljus stearin|ljusetqiri, dritë qiriu
Extra
strimma [²strIm:a] subst.
(strimma, strimman, strimmor)
smalt band, streck
vijë, shirit, fije ("edhe fig.")
Exempel
 • en strimma hoppnjë fije shprese
Sammansättningar
 • ljusstrimmanjë rreze drite
sökar|ljus [²sÖ:karju:s] subst.
(sökar|ljus, sökarljuset, sökarljus, sökarljusen)
vridbar strålkastare
projektor
(dritë projektori)
trafik|ljus [²trafI:kju:s] subst.
(trafik|ljus, trafikljuset, trafikljus, trafikljusen)
ljussignal som dirigerar vägtrafik
semafor
(shenjëdhënës)
Extra
vax [vak:s] subst.
(vax, vaxet, vax|ljuset, vax|proppen)
ett fast ämne (framställt av fetter el. oljor) som blir mjukt vid svag värme
dyllë
Sammansättningar
 • bivaxdyllë bletësh
 • vax|ljus vax|ljusetqiri me dyllë
 • vax|propp vax|proppentapë dylli