Mobi
+
soff|liggare [²sÅf:lig:are] subst.
(soff|liggare, soffliggaren, soffliggare, soffliggarna)
slöfock
përtac-i ("veçanërisht për "abstenues-i, person që nuk shkon të votojë"")
(dembel-i)
överliggare [²Ö:ver+lig:are] subst.
(överliggare, överliggaren, överliggare, överliggarna)
ribba e dyl som ligger över något
purtekë druri
(arkitër e derës ose dritares)
överliggare [²Ö:ver+lig:are] subst.
(överliggare, överliggaren, överliggare, överliggarna)
person som studerat länge vid universitetet e dyl utan att ta examen
student i përjetshëm
(person që studion gjatë në universitet pa mundur të përfundojë provimet)