Mobi
+
lapp [lap:] subst.
(lapp, lappen, lappar)
litet stycke tyg
arnë
(copë e vogël)
Sammansättningar
 • tyglapparnë pëlhure
lapp [lap:] subst.
(lapp, lappen, lappar)
litet stycke papper
pusullë
(copë e vogël letre)
Sammansättningar
 • femtilapppesëdhjetëshe, një kartëmonedhë 50 koronëshe
 • hundralappkartëmonedhë 100 koronëshe
 • tusenlappkartëmonedhë 1 000 koronëshe
lapp [lap:] subst.
(lapp, lappen, lappar)
same
laponez
(banor i Laponisë; pjesëtar i popullit laponez)
adress [adrEs:] subst.
(adress, adressen, adresser, adress|lappen, adress|ändringen)
uppgift om var någon bor, bostad
adresë
(të dhëna mbi vendbanimin)
Exempel
 • uppge namn och adress!jep emrin dhe adresën!
 • min adress är Ringgatan 23, Kungsbackaadresa ime është - Ringgatan 23, Kungsbaka
Sammansättningar
 • postadressadresë postare
 • adress|lapp adress|lappencopë letre ku shkruhet adresa
 • adress|ändring adress|ändringenndryshim i adresës
Extra
brask|lapp [²brAs:klap:] subst.
(brask|lapp, brasklappen, brasklappar)
förbehåll, reservation
rezervim
(rezervë, kufizim, ngurrim)
fattig|lapp [²fAt:iglap:] subst.
(fattig|lapp, fattiglappen, fattiglappar)
fattig person
njeri i varfër
femti|lapp [²fEm:tilap:] subst.
(femti|lapp, femtilappen, femtilappar)
femtiokronorssedel
pesëdhjetëshe
(kartmonedhë pesëdhjetë koronëshe)
Extra
gryt|lapp [²grY:tlap:] subst.
(gryt|lapp, grytlappen, grytlappar)
tygstycke som skyddar händerna mot heta föremål (grytor etc)
paçavure
(sulluk)
Extra
haka [²hA:ka] subst.
(haka, hakan, hakor, hak|lappen)
ansiktets nedersta del
mjekër
Uttryck
 • tappa hakan ("bli förvånad")mbetem gojë hapur, hutohem, shastisem, zihem në befasi
Sammansättningar
 • hak|lapp hak|lappengrykashkë, gushore (fëmijësh)
 • dubbelhakame dy gusha, palë në gushë, palë nën mjekër
hak|lapp [²hA:klap:] subst.
(hak|lapp, haklappen, haklappar)
tygstycke som binds om halsen på barn för att hindra dem att söla på kläderna
grykashkë, gushore
((fëmijësh))
Extra
hundra|lapp [²hUn:dralap:] subst.
(hundra|lapp, hundralappen, hundralappar)
sedel med 100 kronors värde
kartmonedhë njëqind koronëshe
Extra
lapp|sjuka [²lAp:$u:ka] subst.
(lapp|sjuka, lappsjukan)
depression på grund av isolering
(depresion nga klima e ashpër dhe izolimi)
nummer|lapp [²nUm:er+lap:] subst. visa film
(nummer|lapp, nummerlappen, nummerlappar)
(pappers)lapp med ordningsnummer (i en kö), köbricka
numër i biletës së pritjes
((në një radhë))
parkering [parkE:ri@] subst.
(parkering, parkeringen, parkeringar, parkerings|boten, parkerings|platsen)
det att parkera, parkerande
parkim ("edhe për vendin ku parkojmë "vendparkimin"")
Exempel
 • en slarvig parkeringnjë parkim i shkujdesur
Sammansättningar
 • bilparkeringvendparkim për automjete
 • parkerings|bot parkerings|botengjobë parkimi
 • parkerings|plats parkerings|platsenvendparkim
 • parkerings|automatautomat ku paguhet taksa e parkimit
 • parkerings|mätare(aparat) matës i kohës së parkimit
 • parkerings|lappbiletë parkimi
Avledningar
 • fickparkeringvendparkim në formë xhepi
Extra
skygg|lapp [²$Yg:lap:] subst.
(skygg|lapp, skygglappen, skygglappar)
lapp som hindrar hästen att se åt sidan
veshoke ("kryes. fig.")
(pallaska (tek kali))
Exempel
 • han går med skygglappar och vägrar att se problemenai i lë gjerat të kalojnë dhe refuzon të shohë problemet
tusen|lapp [²tU:senlap:] subst.
(tusen|lapp, tusenlappen, tusenlappar)
en sedel med värdet 1 000 kronor
kartmonedhë njëmijë koronëshe
Extra