Mobi
+
anspråkslös [²An:språ:kslö:s] adj.
(anspråkslös, anspråkslöst, anspråkslösa, anspråkslösheten)
som inte har stora krav; blygsam, enkel
modest, -e
(thjeshtë (i,e))
Exempel
 • en anspråkslös personnjë njeri modest, një njeri i thjeshtë
 • en anspråkslös måltidnjë ushqim i thjeshtë
 • ett anspråkslöst förslagnjë propozim modest
Avledningar
 • anspråkslöshet anspråkslöshetenmodesti-a, thjeshtësi-a, maturi-a
arbetslös [²Ar:be:tslö:s] adj.
(arbetslös, arbetslöst, arbetslösa, arbetslösheten)
som saknar arbete
papunë (i,e)
Exempel
 • bli arbetslösmbetem pa punë
 • gå arbetslösmbetem pa punë
Avledningar
 • arbetslöshet arbetslöshetenpapunësi
arbetslös|het [²Ar:be:tslö:she:t] subst.
(arbetslös|het, arbetslösheten, arbetslöshets|försäkringen, arbetslöshets|kassan)
det att gå utan arbete på grund av brist på jobb (i samhället)
papunësi
Exempel
 • dold arbetslöshetpapunësi e fshehur
 • hög arbetslöshetpapunësi e madhe
Sammansättningar
 • ungdomsarbetslöshetpapunësi mes të rinjve
 • arbetslöshets|försäkring arbetslöshets|försäkringensigurim ndaj papunësisë
 • arbetslöshets|kassa arbetslöshets|kassanarkë e papunësisë
rastlös [²rAs:tlö:s] adj.
(rastlös, rastlöst, rastlösa, rastlösheten)
okoncentrerad på ett nervöst sätt
shqetësuar (i,e)
(turbulluar (i,e), trazuar (i,e), paqetë (i,e), nervoz, -e, lëvizsh/ëm (i), -me (e), ethsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • en rastlös aktivitetnjë aktivitet i ethshëm
 • en rastlös människanjë njeri i lëvizshem, një njeri i shqetësuar
Avledningar
 • rastlöshet rastlöshetenshqetësim, nervozizëm, trazirë, pagjumësi
rättslös [²rEt:slö:s] adj.
(rättslös, rättslöst, rättslösa, rättslösheten)
som saknar lagens skydd
joligjor, -e
(jolegal, -e, pa të drejta ligjore)
Avledningar
 • rättslöshet rättslöshetenpadrejtësi, joligjshmëri
sömnlös [²sÖm:nlö:s] adj.
(sömnlös, sömnlöst, sömnlösa, sömnlösheten)
som inte kan sova
pagjumë (i,e)
(që nuk i flihet)
Avledningar
 • sömnlöshet sömnlöshetenpagjumësi
tanklös [²tA@:klö:s] adj.
(tanklös, tanklöst, tanklösa, tanklösheten)
som inte tänker sig för, obetänksam
pamenduar (i,e)
(papeshuar (i,e), shkujdesur (i,e), pa mend)
Exempel
 • ett tanklöst yttrandenjë deklaratë e pamenduar
Avledningar
 • tanklöshet tanklöshetenpakujdesi-a, moskokëçarj/e-a
trolös [²trO:lö:s] adj.
(trolös, trolöst, trolösa, trolösheten)
som sviker någons förtroende
pabesë (i,e)
(besëkeq, -e)
Avledningar
 • trolöshet trolöshetenpabesi, tradhti