Mobi
+
ansökan [²An:sö:kan] subst. visa film
(ansökan, ansökan, ansökningar)
(skriftlig) begäran
kërkesë
(lutje (me shkrim))
Exempel
 • lägga in en ansökan om lånparaqes një kërkesë për kredi
Sammansättningar
 • avskedsansökankërkesë për dorëheqje
 • låneansökankërkesë për kredi
kort [kor+t:] subst.
(kort, kortet, kort, korten)
litet blad i styvt papper (el. plast etc) för olika ändamål (ofta som bevis på något)
letër
(kartë, kartelë, kartëpostale)
Sammansättningar
 • kontokortkartë llogarie bankare, kartë krediti
 • lånekortkartelë për tërheqje librash (në bibliotekë)
lån [lå:n] subst.
(lån, lånet, lån, lånen, låne|villkoret)
det att låna (ut) (pengar etc)
hua ("edhe për paratë (objektin) që jep hua")
(borxh)
Exempel
 • tack för lånet!faleminderit për huanë!
Sammansättningar
 • banklånhua bankare
 • boklånhuamarrja e librit (në bibliotekë), marrja e librit (në bibliotekë)
 • låne|villkor låne|villkoretkushtet e huamarrjes; kushtet e marrjes së huasë (në bankë)
 • lån|ordfjalë e huazuar
låne|kort [²lÅ:nekor+t:] subst.
(låne|kort, lånekortet, lånekort, lånekorten)
bevis på att man har rätt att låna på bibliotek
kartelë e bibliotekës
(kartelë e anëtarësisë në bibliotekë)
låne|köp [²lÅ:necö:p] subst.
(låne|köp, låneköpet, låneköp, låneköpen)
ett slags avbetalningsköp (som tillämpas på större varuhus) som innebär att ett varuhus förmedlar ett lån i bank till en kund
blerje me këste
(blerje me pagesë të mëvonshme)
ränta [²rEn:ta] subst.
(ränta, räntan, räntor, ränte|kostnaden)
avgift som man betalar för att man lånat pengar eller får för att man lånat ut pengar
kamatë
(interes)
Sammansättningar
 • låneräntakamatë e huasë, interes i borxhit të marrë
 • årsräntakamatë vjetore, interes vjetor
 • ränte|kostnad ränte|kostnadenshpenzimet e kamatës, kosto e interesit
summa [²sUm:a] subst.
(summa, summan, summor)
resultat av en sammanräkning
shumë ("veçanërisht "shumë parash"; fig. "thelbi, brendia, përmbajtja"")
Exempel
 • en obetydlig summanjë shumë e parëndësishme (parash)
 • företaget satsade stora summorndërmarrja investoi shuma të mëdha
 • summan av det hela blev att hon stannade hemmanë fund të fundit, ajo qëndroi në shtëpi
Sammansättningar
 • lånesummashumë e marrë hua
 • köpesummaçmimi i blerjes
ärende [²Ä:rende] subst.
(ärende, ärendet, ärenden, ärendena)
fråga, fall, mål
rast
(çështje, qëllim, pyetje)
Exempel
 • ärendet kommer att behandlas nästa veckaçështja do të shqyrtohet javën që vjen (tjetër)
Sammansättningar
 • låneärendeçështje kredie