Mobi
+
andels|lägenhet [²An:de:lslä:genhe:t] subst.
(andels|lägenhet, andelslägenheten, andelslägenheter)
ofta samägande i ett flerbostadshus utan att bostadsrättsförening bildas.
apartament në bashkëpronësi
(apartament me shumë pronarë)
andrahands|lägenhet [²An:drahandslä:genhe:t] subst.
(andrahands|lägenhet, andrahandslägenheten, andrahandslägenheter)
lägenhet som man hyr i andra hand (dvs av en annan hyresgäst)
banesë me kontratë të dytë
bostadsrätts|lägenhet [²bO:sta:dsret:slä:genhe:t] subst.
(bostadsrätts|lägenhet, bostadsrättslägenheten, bostadsrättslägenheter)
lägenhet med bostadsrätt; insatslägenhet
apartament me të drejtë banimi kolektiv
hyres|lägenhet [²hY:reslä:genhe:t] subst.
(hyres|lägenhet, hyreslägenheten, hyreslägenheter)
lägenhet som man hyr utan s k bostadsrätt eller äganderätt
apartament me qira
insats|lägenhet [²In:sat:slä:genhe:t] subst.
(insats|lägenhet, insatslägenheten, insatslägenheter)
lägenhet med bostadsrätt, bostadsrättslägenhet
apartament me bashkëpronar
(banesë me të drejtë banimi)
lägenhet [²lÄ:genhe:t] subst.
(lägenhet, lägenheten, lägenheter, lägenhets|ytan)
bostad (i hyreshus), våning
apartament
(banesë)
Sammansättningar
  • insatslägenhetapartament me bashkëpronësi, banesë me shumë pronarë
  • lägenhets|yta lägenhets|ytansipërfaqja e apartamentit (banesës)