Mobi
+
lägenhet [²lÄ:genhe:t] subst.
(lägenhet, lägenheten, lägenheter, lägenhets|ytan)
bostad (i hyreshus), våning
apartament
(banesë)
Sammansättningar
 • insatslägenhetapartament me bashkëpronësi, banesë me shumë pronarë
 • lägenhets|yta lägenhets|ytansipërfaqja e apartamentit (banesës)
andels|lägenhet [²An:de:lslä:genhe:t] subst.
(andels|lägenhet, andelslägenheten, andelslägenheter)
ofta samägande i ett flerbostadshus utan att bostadsrättsförening bildas.
apartament në bashkëpronësi
(apartament me shumë pronarë)
andrahands|lägenhet [²An:drahandslä:genhe:t] subst.
(andrahands|lägenhet, andrahandslägenheten, andrahandslägenheter)
lägenhet som man hyr i andra hand (dvs av en annan hyresgäst)
banesë me kontratë të dytë
bostadsrätts|lägenhet [²bO:sta:dsret:slä:genhe:t] subst.
(bostadsrätts|lägenhet, bostadsrättslägenheten, bostadsrättslägenheter)
lägenhet med bostadsrätt; insatslägenhet
apartament me të drejtë banimi kolektiv
handikapp [hAn:dikap:] subst.
(handikapp, handikappet, handikapp, handikappen, handikapp|lägenheten, handikapp|vänligt)
kroppsligt eller själsligt fel hos en människa som utgör hinder för ett normalt liv
invaliditet ("edhe në kuptim të përgjithshëm "pengesë"")
(paaftësi fizike a mendore)
Exempel
 • socialt handikapp(i,e) paaftë nga pikëpamja sociale
 • hans dåliga språkkunskaper är ett handikappnjohuritë e tij të dobëta gjuhësore janë një hendikep (pengesë)
Sammansättningar
 • synhandikappdefekt i të parit
 • handikapp|lägenhet handikapp|lägenhetenbanesë për invalidët
 • handikapp|vänlig handikapp|vänligtpërshtatsh/ëm (i) për invalidët
 • förståndshandikappzhvillim mendor i vonuar
 • handikapp|anpassadpërshtatur (i,e) për invalidët
hyres|lägenhet [²hY:reslä:genhe:t] subst.
(hyres|lägenhet, hyreslägenheten, hyreslägenheter)
lägenhet som man hyr utan s k bostadsrätt eller äganderätt
apartament me qira
insats|lägenhet [²In:sat:slä:genhe:t] subst.
(insats|lägenhet, insatslägenheten, insatslägenheter)
lägenhet med bostadsrätt, bostadsrättslägenhet
apartament me bashkëpronar
(banesë me të drejtë banimi)
pensionär [pa@$onÄ:r el. pen-] subst.
(pensionär, pensionären, pensionärer, pensionärs|lägenheten)
person som får pension
pensionist
(person që merr pension)
Exempel
 • han var nybliven pensionärai sapo kishte dalë në pension
Sammansättningar
 • ålderspensionärpensionist me pension pleqërie
 • sjukpensionärpensionist invaliditeti
 • pensionärs|lägenhet pensionärs|lägenhetenbanesë pensionistësh
 • pensionärs|rabattzbritje çmimesh për pensionistët