Mobi
+
arbetare [²Ar:be:tare] subst.
(arbetare, arbetaren, arbetare, arbetarna, arbetar|klassen)
person som arbetar (med kroppsarbete); jobbare
punëtor
(person që kryen punë fizike)
Sammansättningar
  • industriarbetarepunëtor në industri
  • byggnadsarbetarepunëtor ndërtimi
  • kulturarbetarepunëtor në lëmin e kulturës
  • arbetar|klass arbetar|klassenklasë punëtore
  • arbetar|partiparti e punës
  • arbetar|rådkëshill i punëtorëve
kultur [kultU:r] subst.
(kultur, kulturen, kulturer, kulturarbetaren, kultur|politiken)
vetenskap, musik, litteratur och konst
kulturë
Sammansättningar
  • finkulturkulturë elitare
  • kulturlivjetë kulturore
  • kulturarbetare kulturarbetarenpunëtor i kulturës
  • kultur|politik kultur|politikenpolitikë kulturore