Mobi
+
anti|kropp [²An:tikråp:] subst.
(anti|kropp, antikroppen, antikroppar)
skyddsämne som bildas i organismer mot infektioner o dyl
antitrup
blod|kropp [²blO:dkråp:] subst.
(blod|kropp, blodkroppen, blodkroppar)
ett slags cell i blodet
rruaza të gjakut
Sammansättningar
 • röda blodkropparrruaza të kuqe të gjakut
 • vita blodkropparrruaza të bardha të gjakut
himla|kropp [²hIm:lakråp:] subst.
(himla|kropp, himlakroppen, himlakroppar)
sol, stjärna, planet, måne eller komet
trup qiellor
kropp [kråp:] subst.
(kropp, kroppen, kroppar, kropps|delen, kropps|arbetet)
människas eller djurs fysiska materia (huvud, bål, extremiteter)
trup
(shtat)
Exempel
 • kropp och själtrupi dhe shpirti
Sammansättningar
 • kropps|del kropps|delengjymtyrë trupi
 • kropps|arbete kropps|arbetetpunë fizike
kropp [kråp:] subst.
(kropp, kroppen, kroppar)
(huvuddelen av ett) föremål
trup
((pjesa kryesore e një objekti))
Sammansättningar
 • flygplanskropptrup i aeroplanit
 • huskroppgodinë, ndërtesë
 • himlakropptrup qiellor
människa [²mEn:i$a] subst.
(människa, människan, människor, människo|kroppen, människo|livet, människo|värdet)
individ av släktet Homo sapiens; man el. kvinna el. barn
Variantform: mänska
njeri
(qenie njerëzore)
Exempel
 • den moderna människans situationgjendja e njeriut bashkëkohor
 • äldre människornjerëz të moshuar
Sammansättningar
 • medmänniskanjeri
 • människo|kropp människo|kroppentrup i njeriut
 • människo|liv människo|livetjetë e njeriut
 • människo|värde människo|värdetdinjitet njerëzor