Mobi
+
krig [kri:g] subst.
(krig, kriget, krig, krigen, krigs|fången)
strid med vapen mellan stater
luftë
(konfrontim me armë mes shtetesh)
Exempel
 • vara i krigjam në luftë
 • gå i krigshkoj në luftë
 • föra krigbëj luftë
Sammansättningar
 • inbördeskrigluftë civile
 • krigs|fånge krigs|fångenrob lufte
 • krigs|handlingveprim (forcë) luftarak, -e
anfall [²An:fal:] subst.
(anfall, anfallet, anfall, anfallen, anfalls|kriget)
plötslig fientlig åtgärd, angrepp
sulm
(mësymje, vërsulje)
Exempel
 • gå till anfallhidhem në sulm
 • fientligt anfallsulm armiqësor
Sammansättningar
 • bombanfallsulm me bomba
 • anfalls|krig anfalls|krigetluftë agresive
inbördes|krig [²In:bö:r+deskri:g] subst.
(inbördes|krig, inbördeskriget, inbördeskrig, inbördeskrigen)
krig mellan invånarna i ett land
luftë civile
(luftë ndërmejt banorëve të një shteti)
krig|föring [²krI:gfö:ri@] subst.
(krig|föring, krigföringen, krigföringar)
sätt att kriga; det att kriga
luftë
(betejë, luftim, të luftuarit)
pris [pri:s] subst.
(pris, priset, pris priser, prisen priserna, pris|stegringen, pris|kriget)
kostnad för någon vid köp
çmim ("edhe fig.")
Exempel
 • ett högt prisnjë çmim i lartë
 • till ett pris av tio kronor per personme një çmim prej dhjetë koronash për person
 • betala ett högt pris för sina rättigheterpaguan shtrenjtë për të drejtat e veta, paguan një çmim të lartë për të drejtat e veta
 • sätta ett pris på någoti vë çmim diçkaje
Uttryck
 • till varje pris ("absolut, ovillkorligen")me çdo kusht, në çdo mënyrë
Sammansättningar
 • inköpsprisçmim i blerjes
 • biljettprisçmim i biletës
 • genomsnittsprisçmim mesatar
 • pris|stegring pris|stegringenrritje e çmimeve
 • pris|krig pris|krigetluftë çmimesh
 • pris|höjningrritje çmimesh
 • pris|nivånivel i çmimeve
 • pris|sättningpërcaktim i çmimeve
ställnings|krig [²stEl:ni@skri:g] subst.
(ställnings|krig, ställningskriget, ställningskrig, ställningskrigen)
långvarigt krig i låsta positioner
luftë llogoresh ("edhe fig.")
världs|krig [²vÄ:r+dskri:g] subst.
(världs|krig, världskriget, världskrig, världskrigen)
krig som berör många länder på jorden
luftë botërore
(luftë që përfshin shumë shtete të botës)