Mobi
+
administration [administra$O:n] subst.
(administration, administrationen, administrationer, administrations|kostnaden)
förvaltning; statsförvaltning
administratë
Exempel
 • den amerikanska administrationenadministrata amerikane
Sammansättningar
 • administrations|kostnad administrations|kostnadenshpenzime administrative
distribution [distribu$O:n] subst.
(distribution, distributionen, distributions|kostnaden)
utdelning, spridning
shpërndarje
(ndarje)
Sammansättningar
 • varudistributionshpërndarje e mallit
 • distributions|kostnad distributions|kostnadenkosto (shpenzimet) e shpërndarjes
drift [drif:t] subst. jämför driver 2
(drift, driften, drifter, drifts|avbrottet, drifts|kostnaden, drifts|nedläggelsen)
drivande eller skötsel av en anläggning, ett företag etc
Användning: endast singular
menaxhim
(drejtim, prodhim, punë)
Exempel
 • ta i driftvë në punë
 • inställa driftenndërpres punën, ndërpres prodhimin
Sammansättningar
 • drifts|avbrott drifts|avbrottetndërprerje e punës (prodhimit)
 • drifts|kostnad drifts|kostnadenkosto e prodhimit
 • drifts|nedläggelse drifts|nedläggelsenpezullim i prodhimit
kostnad [²kÅs:tnad] subst.
(kostnad, kostnaden, kostnader, kostnads|stegringen)
utgift, omkostnad
shpenzim
Exempel
 • skador till en kostnad av flera miljonerdëme në një shumë prej disa milionësh
 • kostnader för uppehälleshpenzimet e qëndrimit
Sammansättningar
 • matkostnadshpenzimet e ushqimit
 • kostnads|stegring kostnads|stegringenrritja e shpenzimeve
levnad [²lE:vnad] subst.
(levnad, levnaden, levnads|kostnaden, levnads|standarden)
livstid
jetë ("edhe për mënyrën e jetesës")
(jetesë, ekzistencë)
Sammansättningar
 • levnads|kostnad levnads|kostnadenkostoja e jetës
 • levnads|standard levnads|standardennivel i jetesës, standard i jetës
 • vällevnadjetë luksoze
ränta [²rEn:ta] subst.
(ränta, räntan, räntor, ränte|kostnaden)
avgift som man betalar för att man lånat pengar eller får för att man lånat ut pengar
kamatë
(interes)
Sammansättningar
 • låneräntakamatë e huasë, interes i borxhit të marrë
 • årsräntakamatë vjetore, interes vjetor
 • ränte|kostnad ränte|kostnadenshpenzimet e kamatës, kosto e interesit
rätte|gång [²rEt:egå@:] subst.
(rätte|gång, rättegången, rättegångar, rättegångs|kostnaden)
process inför domstol, rättstvist
proces gjyqësor
(gjyq)
Sammansättningar
 • rättegångs|kostnad rättegångs|kostnadenshpenzimet e procesit gjyqësor
tillverkning [²tIl:vär:kni@] subst.
(tillverkning, tillverkningen, tillverkningar, tillverknings|kostnaden)
framställning (av varor)
prodhim
Sammansättningar
 • serietillverkningprodhim në seri
 • maskintillverkningprodhim makinash
 • tillverknings|kostnad tillverknings|kostnadenkosto e prodhimit