Mobi
+
arbetar|kommun [²Ar:be:tarkåmu:n] subst.
kommun [kåmU:n] subst.
(kommun, kommunen, kommuner)
geografiskt avgränsad förvaltningsenhet eller region (under länsnivå) med egen (politiskt vald) styrelse
komunë