Mobi
+
kommun [kåmU:n] subst.
(kommun, kommunen, kommuner)
geografiskt avgränsad förvaltningsenhet eller region (under länsnivå) med egen (politiskt vald) styrelse
komunë
arbetar|kommun [²Ar:be:tarkåmu:n] subst.
block [blåk:] subst.
(block, blocket, block, blocken)
sammanhängande helhet (av hårt material t ex sten, trä)
lidhje ("fig. "bashkim organizatash, union, bllok"")
(aleancë, bllok, tërësi lidhjesh (materialesh të fortë p.sh. gur, dru))
Exempel
  • politiska blockblloqe politike
Sammansättningar
  • stenblockbllok shkëmbor
  • kommunblocklidhje komunash
gräns [gren:s] subst.
(gräns, gränsen, gränser, gräns|dragningen)
skiljelinje
kufi
Exempel
  • gränsen mot (el. till) grannlandetkufiri me shtetin fqinjë
  • staka ut gränserheq vijën e kufirit
Sammansättningar
  • nordgränskufiri verior
  • trädgränskufiri maksimal i lartësisë së drurëve
  • kommungränskufiri i komunës
  • gräns|dragning gräns|dragningencaktimi i vijës kufitare
kommun|fullmäktige [²kåmU:nful:mek:tige] subst.
(kommun|fullmäktige)
kommunens "riksdag", d v s dess beslutande organ, som består av politiker utsedda i kommunalval
këshill bashkiak
(kuvendi komunal, d.m.th. organ vendimmarrës, që përfaqësohet nga politikanë, të zgjedhur në zgjedhjet komunale)
kommun|styrelse [²kåmU:nsty:relse] subst.
(kommun|styrelse, kommunstyrelsen, kommunstyrelser)
kommunens "regering", dvs dess verkställande organ (utsett inom kommunfullmäktige)
këshill ekzekutiv i komunës