Mobi
+
akut [akU:t] adj.
(akut, akut, akuta, akut|intaget, akut|kliniken)
hastigt påkommande, kritisk, överhängande
akut, -e, urgjent, -e,
(ngutsh/ëm (i), -me (e), shpejtë (i,e))
Motsatser: kronisk, långsiktig
Exempel
  • akuta sjukdomarsëmundje akute
  • akuta problemprobleme akute
  • akuta behovnevoja urgjente
Sammansättningar
  • akut|intag akut|intagetpranim i pacientëve me sëmundje akute
  • akut|klinik akut|klinikenurgjencë, ambulancë për sëmundje akute
  • akut|fallrast akut (urgjent)
  • akut|vårdshërbim (repart) i sëmundjeve akute
alkohol|poliklinik [²alkohÅ:lpoliklini:k] subst.
(alkohol|poliklinik, alkoholpolikliniken, alkoholpolikliniker)
mottagning där medicinskt utbildad personal ger råd och hjälp vid alkoholmissbruk
poliklinikë për shërimin e alkoolistëve
(ent ku personeli mjekësor u jep këshilla dhe ndihmon personat që abuzojnë me pijet alkoolike)
klinik [klinI:k] subst.
(klinik, kliniken, kliniker)
(avdelning på ett) sjukhus; specialundervisning i skolan
klinikë
(institucion mjekësor; mësim i veçantë e plotësues në shkollë)
Sammansättningar
  • medicinklinikklinikë mjekësore
  • läsklinikmësim plotësues në lexim
kvinno|klinik [²kvIn:oklini:k] subst.
(kvinno|klinik, kvinnokliniken, kvinnokliniker)
sjukhusklinik för gynekologi
klinikë gjinokologjike
(klinikë grash)
poliklinik [poliklinI:k] subst.
(poliklinik, polikliniken, polikliniker)
sjukhusavdelning för besökande patienter
poliklinikë
(institucion mjekësor me shumë reparte)