Mobi
+
arbetslöshets|kassa [²Ar:be:tslö:she:tskas:a] se A-kassa
försäkrings|kassa [²för+sÄ:kri@skas:a] subst.
(försäkrings|kassa, försäkringskassan, försäkringskassor)
myndighet som sköter alla socialförsäkringar (t ex sjuk- och föräldraförsäkring, folkpension och ATP)
arkë e sigurimit
kassa [²kAs:a] subst.
(kassa, kassan, kassor)
förråd av (kontanta) pengar
para të thata
(para të vëna mënjanë; arkë parash)
Exempel
  • betala ur egen kassapaguaj nga xhepi im (paratë e mia)
Sammansättningar
  • reskassapara udhëtimi
kassa [²kAs:a] subst.
(kassa, kassan, kassor, kassa|kvittot)
avdelning (i affär, bank etc) där man betalar el. tar emot pengar
arkë, kasë
((në shitore ose bankë))
Sammansättningar
  • biljettkassaarkë biletash, biletari
  • kassa|kvitto kassa|kvittotdëftesë pagese (nga arka e dyqanit)