Mobi
+
arbetslös|het [²Ar:be:tslö:she:t] subst.
(arbetslös|het, arbetslösheten, arbetslöshets|försäkringen, arbetslöshets|kassan)
det att gå utan arbete på grund av brist på jobb (i samhället)
papunësi
Exempel
  • dold arbetslöshetpapunësi e fshehur
  • hög arbetslöshetpapunësi e madhe
Sammansättningar
  • ungdomsarbetslöshetpapunësi mes të rinjve
  • arbetslöshets|försäkring arbetslöshets|försäkringensigurim ndaj papunësisë
  • arbetslöshets|kassa arbetslöshets|kassanarkë e papunësisë
arbetslöshets|kassa [²Ar:be:tslö:she:tskas:a] se A-kassa
försäkrings|kassa [²för+sÄ:kri@skas:a] subst.
(försäkrings|kassa, försäkringskassan, försäkringskassor)
myndighet som sköter alla socialförsäkringar (t ex sjuk- och föräldraförsäkring, folkpension och ATP)
arkë e sigurimit
Försäkringskassan [²för+sÄ:kri@skas:an] namn
kassa [²kAs:a] subst.
(kassa, kassan, kassor)
förråd av (kontanta) pengar
para të thata
(para të vëna mënjanë; arkë parash)
Exempel
  • betala ur egen kassapaguaj nga xhepi im (paratë e mia)
Sammansättningar
  • reskassapara udhëtimi
kassa [²kAs:a] subst.
(kassa, kassan, kassor, kassa|kvittot)
avdelning (i affär, bank etc) där man betalar el. tar emot pengar
arkë, kasë
((në shitore ose bankë))
Sammansättningar
  • biljettkassaarkë biletash, biletari
  • kassa|kvitto kassa|kvittotdëftesë pagese (nga arka e dyqanit)