Mobi
+
kassa [²kAs:a] subst.
(kassa, kassan, kassor)
förråd av (kontanta) pengar
para të thata
(para të vëna mënjanë; arkë parash)
Exempel
 • betala ur egen kassapaguaj nga xhepi im (paratë e mia)
Sammansättningar
 • reskassapara udhëtimi
kassa [²kAs:a] subst.
(kassa, kassan, kassor, kassa|kvittot)
avdelning (i affär, bank etc) där man betalar el. tar emot pengar
arkë, kasë
((në shitore ose bankë))
Sammansättningar
 • biljettkassaarkë biletash, biletari
 • kassa|kvitto kassa|kvittotdëftesë pagese (nga arka e dyqanit)
arbetslös|het [²Ar:be:tslö:she:t] subst.
(arbetslös|het, arbetslösheten, arbetslöshets|försäkringen, arbetslöshets|kassan)
det att gå utan arbete på grund av brist på jobb (i samhället)
papunësi
Exempel
 • dold arbetslöshetpapunësi e fshehur
 • hög arbetslöshetpapunësi e madhe
Sammansättningar
 • ungdomsarbetslöshetpapunësi mes të rinjve
 • arbetslöshets|försäkring arbetslöshets|försäkringensigurim ndaj papunësisë
 • arbetslöshets|kassa arbetslöshets|kassanarkë e papunësisë
arbetslöshets|kassa [²Ar:be:tslö:she:tskas:a] se A-kassa
försäkrings|kassa [²för+sÄ:kri@skas:a] subst.
(försäkrings|kassa, försäkringskassan, försäkringskassor)
myndighet som sköter alla socialförsäkringar (t ex sjuk- och föräldraförsäkring, folkpension och ATP)
arkë e sigurimit
kass [kas:] adj.
(kass, kasst, kassa)
dålig, oduglig
padobish/ëm (i), -me (e) ("në ligj. e përdit.")
(keq (i), keqe (e), pavlefsh/ëm (i), -me (e))
kassa|rabatt [²kAs:arabat:] subst.
(kassa|rabatt, kassarabatten)
rabatt vid kontant betalning
zbritje çmimi
kassa|skåp [²kAs:askå:p] subst.
(kassa|skåp, kassaskåpet, kassaskåp, kassaskåpen)
(stål)skåp där man förvarar pengar och värdesaker
kasafortë
rabatt [rabAt:] subst.
(rabatt, rabatten, rabatter)
avdrag på pris, nedsättning
rabat
(ulje (zbritje) (e çmimit))
Exempel
 • 10 procents rabattdhjetë për qind zbritje
Sammansättningar
 • kassarabattzbritje (e çmimit) në arkë