Mobi
+
skrivare [²skrI:vare] subst.
(skrivare, skrivaren, skrivare, skrivarna)
person som skriver yrkesmässigt
shkrues, shtypës ("edhe "printer (aparat që shkruan tekstin nga një kompjuter)"")
Sammansättningar
  • kansliskrivarenëpunës kancelarie, kancelar
  • laserskrivareprinter me rreze lazer
Extra