Mobi
+
jätte [²jEt:e] subst.
(jätte, jätten, jättar)
sagofigur som är mycket större än en människa
gjigant-i ("me kuptim fig. për objekte shumë të mëdha")
(vigan-i, div-i, kolos-i, figurë përrallash me përmasa shumë më të mëdha se njeriu)
Sammansättningar
 • atlantjätteanije transatlantike, anije tejoqeanike
aptit [aptI:t] subst.
(aptit, aptiten, aptitligt)
matlust
oreks ("edhe fig. "dëshirë e madhe (për diçka)"")
(të ngrënët me shije, ëndje për të ngrënë)
Exempel
 • äta med frisk (el. god) aptitha me ëndje ose kam oreks të mirë
 • ha aptit på livete dua jetën
Uttryck
 • aptiten växer medan man äter ("man blir hungrigare, ju mer man äter")oreksi vjen duke ngrënë ("sa më shumë të hash aq më shumë të hahet")
Sammansättningar
 • aptit|retandeshijsh/ëm (i), -me (e), me shije, joshës,-e
 • aptit|retareaperitiv
 • jätte|aptitoreks i madh
Avledningar
 • aptitlig aptitligtshijsh/ëm (i), -me (e), oreksndjellës, -e, që të hap oreksin
bygger [bYg:er] verb
(bygger, byggde, byggt, bygg, bygga)
uppföra (en byggnad)
<A bygger x; x bygger på y/att + S>
ndërtoj ("fig. "mbështes, themeloj, krijoj"")
(ngre (një godinë))
Exempel
 • fabriken byggdes på ett årfabrika u ndërtua për një vit
 • reglerna borde bygga på frivilliga överenskommelserrregullat duhet të bazoheshin në marrëveshje të arritura me vullnet të lirë
 • utbildningen bygger på att var och en själv tar ansvararsimi mbështetet në faktin që gjithkush të mbajë përgjegjësinë në këtë drejtim
Sammansättningar
 • bygg|herrepronar i një banese
 • bygg|jättegjigand ndërtimi
förmögenhet [förmÖ:genhe:t] subst.
(förmögenhet, förmögenheten, förmögenheter, förmögenhets|skatten)
kapitaltillgångar
pasuri
(kamje, pronë, katandi, të ardhura)
Sammansättningar
 • jätteförmögenhetprona të mëdha
 • förmögenhets|skatt förmögenhets|skattentatim mbi pasurinë
glad [gla:d] adj.
(glad, glatt, glada)
upprymd och tillfredsställd
<glad (över x)>
gëzuar (i,e)
(me humor, lumtur (i,e), kënaqur (i,e), shend e verë)
Motsatser: ledsen
Exempel
 • glada skrattqeshje gëzimi
 • en glad nyhetnjë lajm i gëzuar
 • se glad och lycklig utdukem (i,e) gëzuar dhe (i,e) lumtur
 • vara glad över någotjam (i,e) lumtur për diçka
Sammansättningar
 • jättegladtepër (shumë) (i,e) gëzuar
jätte- [²jEt:e-] förled
(jätte-, jätte|tankern)
mycket stor
vigan, -e
(kolosal, -e, shumë i(e) madh, -e)
Sammansättningar
 • jätte|tanker jätte|tankernanije cisternë gjigante
jätte- [²jEt:e-] förled
(jätte-, jätte|snyggt)
mycket, fantastiskt
tmerrësisht ("me kuptim të përgjithshëm përforcues; në ligj. e përd.")
(jashtëzakonisht, shumë, fantastik)
Sammansättningar
 • jätte|brajashtëzakonisht (i,e) mirë
 • jätte|snygg jätte|snyggtshumë (i,e) bukur, tmerrësisht (i,e) bukur
jätte|lik [²jEt:eli:k] adj.
(jätte|lik, jättelikt, jättelika)
stor som en jätte, enorm
gjigand, -e
(vigan, -e, kolosal, -e, shumë i(e) madh, -e)
packning [²pAk:ni@] subst.
(packning, packningen, packningar)
saker som packats ned, bagage
bagazh
(plaçkat që marrim me vete për udhëtim)
Sammansättningar
 • jättepackningbagazh i madh