Mobi
+
jämt [jem:t] adv.
(jämt)
alltid, ständigt
gjithmonë
(përherë, gjithherë, vazhdimisht)
Exempel
  • han är jämt upptagenai është gjithmonë i zënë
Uttryck
  • jämt och ständigt ("hela tiden, alltid")përgjithmonë, vazhdimisht, pa ndërprerje, gjithmonë
alltjämt [altjEm:t] adv.
(alltjämt)
fortfarande
ende
(akoma)
Exempel
  • rymlingen är alltjämt på fri foti arratisuri është ende i lirë