Mobi
+
intervju [intervjU:] subst. visa film
(intervju, intervjun, intervjuer)
utfrågning av person
intervistë ("veçanërisht për shtypin, radion, televizionin")
Exempel
 • göra en intervjumarr një intervistë, intervistoj
 • ge en intervjujap një intervistë
Sammansättningar
 • TV-intervjuintervistë televizive
 • intervjuofferviktimë e intervistës, intervistues
anställning [²An:stel:ni@] subst.
(anställning, anställningen, anställningar, anställnings|stoppet, anställnings|tiden, anställnings|tryggheten)
arbete, jobb, plats, tjänst
punësim
(punë, vend pune)
Exempel
 • ta anställning vid SJhyj në punë në Hekurudhën Suedeze, punësohem në Hekurudhën Suedeze
 • fast anställningpunë e përhershme
Sammansättningar
 • anställnings|stopp anställnings|stoppetndërprerje e punës
 • anställnings|tid anställnings|tidenstazh pune, eksperiencë e punës
 • anställnings|trygghet anställnings|trygghetensiguri punësimi
 • anställnings|bevisdëshmi punësimi
 • anställnings|intervjuintervistë punësimi, intervistë për (të siguruar) një vend pune
 • projekt|anställningpunësim në një projekt
offer [Åf:er] subst.
(offer, offret, offer, offren)
person som drabbas av en olycka
viktimë ("edhe fig.")
(person që pëson një aksident)
Exempel
 • krigets offerviktima lufte
 • falla offer för en kulabie viktimë e një plumbi, vritem nga një plumb
Sammansättningar
 • dödsofferviktimë
 • intervjuofferviktimë e intervistës