Mobi
+
arbetare [²Ar:be:tare] subst.
(arbetare, arbetaren, arbetare, arbetarna, arbetar|klassen)
person som arbetar (med kroppsarbete); jobbare
punëtor
(person që kryen punë fizike)
Sammansättningar
 • industriarbetarepunëtor në industri
 • byggnadsarbetarepunëtor ndërtimi
 • kulturarbetarepunëtor në lëmin e kulturës
 • arbetar|klass arbetar|klassenklasë punëtore
 • arbetar|partiparti e punës
 • arbetar|rådkëshill i punëtorëve
industri [industrI:] subst.
(industri, industrien, industrier, industri|arbetaren)
(företag som sysslar med) masstillverkning; näringsliv
industri
Exempel
 • jobba på en industripunoj në industri
 • kemisk industriindustri kimike
 • industrins investeringarinvestime në industri
Sammansättningar
 • flygindustriindustri e aeronautikës
 • exportindustriindustri e eksportit
 • industri|arbetare industri|arbetarenpunëtorë të industrisë
 • industri|områdezonë industriale
 • industri|robotrobot industrial
 • industri|semesterpushim kolektiv në fushën e industrisë
Extra