Mobi
+
amatör [amatÖ:r] subst.
(amatör, amatören, amatörer, amatör|idrotten)
person som sysslar med konst, idrott etc utan att ha sysselsättningen som yrke
amator
Sammansättningar
  • amatör|idrott amatör|idrottensport amator
  • amatör|mässigamator, -e
fri|idrott [²frI:i:dråt:] subst.
(fri|idrott, friidrotten, friidrotts|tävlingen)
allmän idrott (löpning, hopp, kast och mångkamp)
atletikë
(sport i përgjithshëm (vrapim, kërcim, hedhje shtize dhe gara të ndryshme))
Sammansättningar
  • friidrotts|tävling friidrotts|tävlingengara në atletikë
Extra
idrott [²I:dråt:] subst.
(idrott, idrotten, idrotter, idrottsmannen, idrotts|platsen)
sport
sport
(atletikë)
Sammansättningar
  • friidrottatletikë
  • amatöridrottsport amatorësh
  • idrotts|man idrottsmannensportist, atlet
  • idrotts|plats idrotts|platsenfushë sporti, arenë sportive